Pakkereiser

Ble ikke ferien som forventet? Sjekk hva det nytter å klage på, og hvordan du går frem.

Reise kjøpt før 01.07.18

Hvis du kjøpte pakkereisen før 1. juli 2018, så er det den gamle pakkereiseloven som gjelder. 

Nye regler

Fra og med 1. juli 2018 har vi en ny pakkereiselov som omfatter to typer reise: 

 • Pakkereiser
 • Sammensatte reisearrangementer

Hva som er hva, har betydning for rettighetene dine. Sjekk Forbrukerrådets sjekkliste før du bestiller.

Dette er en pakkereise

Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som består av minst to av følgende elementer: 

 • Persontransport, som flyreiser og ferjeturer
 • Innkvartering, som hoteller og hytter
 • Utleie av kjøretøyer som krever førerkort A eller høyere
 • Andre turisttjenester

Når du kjøper en pakkereise, er det arrangøren som er ansvarlig for at innholdet blir som du kunne forvente etter markedsføringen.

For at kjøpet av skal være en pakkereise, forutsettes det enten at 

 • pakken er kjøpt samlet, eller at;
 • reisetjenestene er bestilt fra forskjellige tilbydere innenfor en 24-timersperiode, der bestillingsprosess er sammenhengende ved at kunde- og betalingsinformasjonen din automatisk blir overført mellom tilbyderne.

Reiser presentert, annonsert eller kjøpt på en spesiell måte, vil utgjøre en pakkereise dersom:

 • to ulike reisetjenester blir lagt i en handlekurv på en nettside før man betale.
 • minst to ulike reisetjenester tilbys til en samlet pris eller selges som «pakkereise»

Reisen må enten vare over 24 timer eller inkludere minst én overnatting.

Dette er en "sammensatt" reise

Ved sammensatte reiser kjøper du flere reisetjenester, men du avtaler og betaler for den enkelte tjenesten separat. Den næringsdrivende som har lagt til rette for en sammensatt reise, er kun ansvarlig for gjennomføring av den reisetjeneste han har solgt og mottatt betaling for. Gjelder det en flyreise, er ansvaret begrenset til det.

For at kjøpet skal være et sammensatt reisearrangement, må du enten:

 • kjøpe minst to ulike reisetjenester til samme reise ved ett besøk på en nettside eller i butikk
 • kjøpe minst to ulike reisetjenester til samme reise innen 24 timer, gitt at du har mottatt en lenke eller lignende fra den første du bestilte hos og må legge inn betalingsinformasjon og personalia på nytt.

Reisen må enten vare over 24 timer eller inkludere minst én overnatting. 

Pakkereiser kjøpt av formidler

Selskap som kun formidler pakkereisen vil ikke ha ansvar for gjennomføringen av reisen. Du må rette et eventuelt krav rett til arrangøren eller transportør.

En formidler er et selskap som selger pakkereiser som er tilrettelagt av en arrangør eller reisetjenester som er samlet og tilrettelagt av andre.

Dersom du likevel kontakter formidler, er formidleren forpliktet til å videreformidle henvendelsen din til arrangøren. Hvis du vil avbestille reisen, må også dette gjøres direkte hos arrangøren – og vedkommende sine vilkår gjelder.

Hva kan du klage på?

Eksempler på mangler du kan klage på:

 • Når det likevel ikke er svømmebasseng på hotellet.
 • Når leiligheten ikke har balkong som lovet.
 • Når det er lengre vei til stranden enn opplyst.
 • Når hotellet ikke er så barnevennlig som lovet.
 • Når du får en ettroms og du har bestilt en treroms leilighet.
 • Når du blir innkvartert på annet hotell som ikke holder samme standard. 
 • Når det er svært mye støy, grunnet f.eks. bygningsarbeid. 

NB! Husk å dokumentere eventuelle mangler.

Hva kan jeg ikke klage på?

Det nytter ikke å klage på: 

 • Regn eller dårlig vær.
 • Ubehagelige hendelser.
 • At reisen ikke levde opp til forventningene (gjelder spesielt ved uspesifiserte reiser).

Prisavslag og erstatning

Du kan kreve at arrangøren ordner opp hvis noe ikke stemmer med hva som er forespeilet eller avtalt på forhånd. Det er likevel ikke alltid at arrangøren er i stand til å løse problemene. Da kan du ha krav på prisavslag. Hvis du i tillegg har lidd et økonomisk tap, kan du kreve erstatning.

I helt spesielle tilfeller kan du også ha krav på erstatning for andre store ulemper, som ikke er rene økonomiske tap. Et eksempel på en slik stor ulempe, kan være vedvarende støyplager. Er det snakk om en feil som er så stor at reisens formål ikke blir oppfylt, kan du kreve heving av avtalen. Vilkårene for å heve kjøpet av reisen er imidlertid svært strenge.

Klage

Slik går du frem for å klage: 

1. Klag på stedet

Arrangøren har rett til å få ordne opp i problemene. Hvis de ikke har fått anledning til å hjelpe på stedet, eller du har nektet å ta imot retting av feil, nytter det lite å forlange prisavslag eller erstatning når du kommer hjem.

Du kan først forsøke å løse mindre ting ved å henvende deg til resepsjonen på hotellet. Kommer du ingen vei, kan du ta kontakt med reisearrangørens representant på stedet.

Hvis du ikke er fornøyd med løsningen, bør du innrette deg så godt du kan resten av ferien. Ta vare på kvitteringer, reisebeviset og dokumenter manglene (bilder/film). Det vil gjøre det enklere å klage når du kommer hjem.

2. Klag til reisebyrået når du kommer hjem

Når du kommer hjem, kan du sende inn en skriftlig, begrunnet klage til selgeren av reisen. Forklar hva som har skjedd og bakgrunnen for kravet ditt. 

3. Klag til pakkereisenemnda 

Hvis du ikke kommer noen vei med turarrangøren eller reisebyrået, kan du sende saken videre til Pakkereisenemnda. Arrangøren har plikt til å informere om denne muligheten for videre klage, og om klagefristen. Den absolutte klagefristen til pakkereisenemnda er 1 år etter at du klagde første gang.