Tog

Er toget forsinket eller innstilt? Sjekk hva du kan kreve av alternativ transport og erstatning

Forsinkelser

Dersom det oppstår forsinkelser skal jernbaneforetaket eller stasjonsforvalteren informere passasjerene om situasjonen og om forventet avgangstid eller ankomsttid så snart disse opplysningene foreligger.

Når det med rimelighet kan forventes at et tog ankommer minst 60 minutter forsinket skal passasjeren omgående få valget mellom:

  • Refusjon av billetten for den delen av reisen som ikke er gjennomført, og for den delen som allerede er gjennomført dersom reisen ikke lenger er av interesse med tanke på passasjerens opprinnelige reiseplan.
  • Fortsettelse eller omruting av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet ved første anledning.
  • Fortsettelse eller omruting av reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på et senere tidspunkt, etter passasjerens ønske.

Velger du å fortsette/omrute reisen kan du i tillegg ha krav på erstatning etter disse satsene:

  • 25 % av billettprisen for en forsinkelse på 60 til 119 minutter
  • 50 % av billettprisen for en forsinkelse på 120 minutter eller mer

Ved forsinkelse på over 60 minutter kan du ha krav på:

  • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden.
  • Hotell – inkludert transport til og fra hotellet.

Erstatningen for billettprisen skal utbetales innen 1 måned etter at erstatningskravet er fremmet. 

Dersom reisen  ikke lenger kan gjennomføres, skal jernbaneforetaket så snart som mulig organisere alternative transportmuligheter.

Salg av billetter

Billetter må være til salg via minst ett av følgende utsalgssteder: billettkontorer eller billettautomater, telefon, internett og om bord på togene.

Rettigheter for funksjonshemmede

Du skal ikke pålegges ekstra omkostninger på reservasjoner og billetter på grunn av nedsatt bevegelighet eller andre former for funksjonshemming. I tillegg har du krav på gratis bistand om bord på toget og i forbindelse med på- og avstigning. Merk deg imidlertid at du som passasjer må informere jernbaneforetaket om spesielle behov minst 48 timer i forveien.

Drept eller skadet

Ved dødsfall eller skade i forbindelse med en reise skal jernbaneforetaket omgående, og under ingen omstendigheter senere enn 15 dager etter at en eventuell identitet er fastslått, foreta de forskuddsbetalingene som er nødvendige for å dekke umiddelbare økonomiske behov. Ved dødsfall skal forskuddsbetalingen være på minst 21 000 euro per passasjer.

Har du en klage?

Hvis du ønsker å klage, må du sende en skriftlig klage til transportøren. Behold en kopi. 

Hvis transportøren ikke svarer innen rimelig tid, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du klage til Transportklagenemnda.