Kjøpe bil i utlandet – er det verdt det?

Publisert 08.04.15 , sist oppdatert 21.02.17
Hvert år reiser nordmenn til utlandet for å kjøpe bil, bobil og campingvogn.
Grå bil. Foto

Foto: Colourbox

Til tross for toll, avgifter, MVA og reisekostnader, kan prisen være betraktelig lavere i utlandet.

Forbruker Europa opplever at forbrukere i liten grad er klar over at de norske reklamasjonsrettighetene som oftest er en del bedre enn i resten av Europa. Forbruker Europa oppfordrer forbrukere til å tenke seg nøye om før de reiser til utlandet for å kjøpe bil.

Ulike rettigheter

Dersom en forbruker kjøper bil i et annet EU/EØS land, er forbrukeren beskyttet av direktiv 1999/44/EC. Direktivet fastsetter minimumsrettigheter for forbrukeren, herunder to års reklamasjonsfrist for nye varer. Mens Norge har lagt seg på en svært forbrukervennlig linje, har flere andre land implementert minimumskravene i direktivet. For forbrukeren vil dette kunne bety kortere reklamasjonsfrist, flere forpliktelser og dårligere rettigheter når bilen viser seg ikke å være i henhold til avtalen.

Forbrukerens plikter

En viktig forskjell på norsk og EU/EØS-rett er at forbrukeren plikter å kontakte selger før eventuelle reparasjoner dersom forbrukeren oppdager at bilen har en mangel. I mange land kan reklamasjonsrettighetene bortfalle dersom forbrukeren reparerer bilen uten å kontakte selger først. Dette gjelder uavhengig av om forbrukeren kan dokumentere feilen i ettertid. Dersom forbrukeren mistenker at bilen har en kjøpsrettslig mangel selger er ansvarlig for, er det viktig at forbrukeren kontakter selger så fort som mulig.

Undersøk garantier og forsikringer

Biler selges ofte med garanti. En garanti er en avtale mellom kjøper og selger, og skal gi forbrukeren bedre rettigheter enn etter loven. Garanti er ikke lovregulert, og selger kan derfor bestemme hvilke vilkår forbrukeren må oppfylle for at garantien skal gjelde, samt hva garantien skal dekke. Det er viktig at forbrukeren undersøker om garantien gjelder i Norge, samt setter seg godt inn i hva garantien dekker. Det er ikke opplagt at garantien dekker reparasjoner utført på norske verksteder. Undersøk også hvilke forpliktelser du som forbruker må oppfylle for at garantien skal gjelde, og avklar med selger på forhånd hva garantien ikke dekker.

Noen bilmerker og forhandlere opererer med forsikringer i en relativt kort periode etter salget. Vær obs på at enhver skade som eventuelt skal søkes dekket innunder forsikringen først må godkjennes av forsikringsselskapet som normalt vil kreve en sakkyndig rapport som beskriver skaden. Det skal derfor aldri foretas noen reparasjoner før alle formaliteter er godkjent av forsikringsselskapet.

Vær obs på bruktbil
Uavhengig av land, har forbrukeren minimum to års reklamasjonsfrist ved kjøp av ny bil fra en næringsdrivende i et EU/EØS land. Det mange imidlertid ikke er klar over, er at direktivet gir EU/EØS stater anledning til å lovregulere ett års reklamasjonsfrist for brukte varer. Hele 14 stater, herunder Tyskland, gir næringsdrivende rett til å avtale ett års reklamasjonsfrist for forbrukeren ved salg av bruktbil. Forbruker Europa oppfordrer forbrukere til å lese kontrakten nøye. Be om å få kontrakten tilsendt på forhånd. Be også om en kontrakt på engelsk, eller få hjelp til å oversette kontrakten før den underskrives. Er forbrukeren ikke fornøyd med avtalevilkårene i kontrakten, er det fullt mulig å fremforhandle en garantiavtale med selger.

Vær også obs på at blant annet Tyskland ofte anser demonstrasjonsbiler som bruktbil, og derfor avtaler ett års reklamasjonsfrist på disse.

Les mer om rettigheter ved bilkjøp i utlandet under import av bil.

Import, Toll og MVA

Utgangspunktet er at forbrukeren kun skal betale MVA i Norge ved import av bilen. Det er likevel ikke slik at MVA automatisk blir refundert når forbrukeren importerer bilen til Norge. Det er selger i utlandet, og den norske forbrukeren, som avtaler hvordan MVA skal refunderes.

Dersom forbrukeren innhenter dokumentasjon på at bilen skal importeres til Norge, kan den utenlandske selger enkelte ganger selge bilen uten MVA. Det vanligste er nok likevel at forbrukeren betaler MVA, men avtaler med selger at MVA skal refunderes av selger etter at forbrukeren har fremlagt dokumentasjon på at bilen er importert til Norge.

Dessverre opplever Forbruker Europa at forbrukere gjør lite undersøkelser i forkant når det gjelder refusjon av MVA. Ettersom MVA refusjon innebærer merarbeid for selger, opplever Forbruker Europa også tilfeller hvor selger i utlandet ikke ønsker å selge bil uten MVA. Det hender også at selger nekter å refundere MVA i etterkant av kjøpet selv de har forpliktet seg til å gjøre det etter avtalen.

Forbruker Europa oppfordrer forbrukere til å avtale med selger at bilen selges uten MVA, alternativt krever at MVA betales separat med kredittkort. Dersom selger nekter å refundere MVA selv om dette følger av avtalen, kan forbrukeren kreve beløpet for MVA refundert av kredittyter i medhold av finansavtaleloven § 54b.

Les mer om import av bil.

– Å ha rett er ikke nødvendigvis det samme som å få rett
I Norge er vi vant med at det å ha rett ofte medfører at man får rett. Dersom en norsk forbruker handler med en annen norsk forbruker eller næringsdrivende og problemer oppstår, tilbyr Forbrukerrådet gratis mekling i saken, og saken kan også gratis bli rettslig avgjort i Forbrukertvistutvalget. En avgjørelse i Forbrukertvistutvalget er bindende på linje med en dom og kan tvangsgjennomdrives via Namsfogden.

ECC-Net, som Forbruker Europa er en del av, kan mekle i saker mellom en norsk forbruker og en næringsdrivende i et annet EU/EØS land. Dersom den utenlandske næringsdrivende nekter å kommunisere med ECC-Net, eller ikke ønsker å imøtekomme forbrukerens ønsker, har ECC-Net ingen sanksjonsmyndighet. Dersom selger skylder forbrukeren penger for eksempelvis MVA og nekter å gjøre opp for seg, er det ingenting ECC-Net kan gjøre. For å få rett risikerer forbrukeren en dyr og tidkrevende rettergang med advokat.