Redd for betalingsanmerkning?

Publisert 09.03.16 , sist oppdatert 21.02.17
En regning er aldri morsom å få, men som oftest vet du godt hvorfor du må betale.
Mann med papirer foran pc. Foto

Foto: Colourbox

Dessverre er det ikke alltid slik.

Forbruker Europa blir om dagen kontaktet av forbrukere som har mottatt fakturaer for varer eller tjenester de aldri har bestilt. Har du mottatt varer eller faktura for varer som ikke er bestilt, kalles dette for negativt salg. Har du ikke bestilt varen, er du heller ikke forpliktet til å betale.

– Det er viktig å kjenne til rettighetene sine. Dårlig kunnskap kan føre til at folk betaler regninger som de ellers ikke ville ha betalt, sier Ragnar Wiik, Direktør for Forbruker Europa.

– Dessverre er det mange useriøse utenlandske aktører som driver med negativt salg eller lurer forbrukere inn i abonnementsfeller. Av frykt for betalingsanmerkninger, opplever Direktøren at mange forbrukere føler seg tvunget til å betale.

Den som krever penger av deg, må kunne vise til at han eller hun har en avtale med deg, eller noe annet som forplikter. Du trenger ikke å bevise at du ikke skal betale. Det er det viktig å være klar over når en regning kommer.

Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Halvparten tror at en betalingsanmerkning er permanent

Nordmenn ønsker et godt forhold til banken. Har du betalingsanmerkninger, kan det bety at du ikke får lån. Mange tror de får en varig betalingsanmerkning hvis de ikke betaler et inkassokrav.

– Vi vet at folk blir redde når de får et inkassovarsel, fordi det kan føre til en betalingsanmerkning. For krav som ikke er berettiget, skal forbrukere ikke bekymre seg for betalingsanmerkninger, sier Wiik.

Inkasso stopper når du klager
Ved en berettiget innsigelse på et inkassokrav, skal inkassosaken stoppes og gå til forliksrådet for en løsning.

– Det er veldig uheldig at folk ikke kjenner til at en inkassosak skal stoppes når man er uenig i kravet og klager. Det – sammen med frykten for betalingsanmerkninger – fører til at folk føler seg truet til å betale penger som selger ikke har krav på, påpeker Direktøren.

Bestrid kravet

Har du mottatt en faktura for en vare eller tjeneste du ikke har bestilt, skriv en e-post til selger hvor du bestrider kravet. Mottar du et inkassokrav, vis til at du har klaget til selger og send en kopi av klagen til inkassobyrået.

Kunnskap om inkasso i fokus på Forbrukerdagen

Forbruker Europa vil sammen med Forbrukerrådet ha en landsomfattende aksjon på Forbrukerdagen 15. mars for å gjøre folk trygge på sine regning- og inkassorettighetene. Du vil møte oss på gater og plasser rundt om i landet, hvor vi vil dele ut brosjyrer med lenke til rettighetsinformasjon. Vi svarer også på spørsmål om det er noe man lurer på som gjelder inkasso eller regninger

Ønsker mer ansvar for inkassoselskapene

I dag er det ikke noe krav til at inkassobyråene sjekker om det er grunnlag for regningene de krever inn.

– Vi ønsker, sammen med Forbrukerrådet, at inkassobyrået tar mer ansvar. Vi vil derfor be om en endring av inkassoloven, slik at det blir et krav at inkassobyråene sjekker at regningen er riktig før de sender den til forbrukerne. I vår digitale tidsalder burde det være enkelt å lage tekniske løsninger for dette, avslutter Ragnar Wiik ved Forbruker Europa.

Om undersøkelsen

Forbruker Europa har i samarbeid med Forbrukerrådet gitt TNS Gallup i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge forbrukernes kunnskap om inkasso, samt deres erfaring med og opplevelse av uberettigede regninger og påfølgende inkasso.

Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel i perioden 5.–12. februar. Resultatet er veid på kjønn, alder og geografi. Det ble gjort 1001 intervjuer med folk over 18 år.

[gronn-knapp]Rapport om inkassokunnskap ibefolkningen 2015[/gronn-knapp]