Før flyreisen

Her finner du informasjon om bestilling, avbestilling, refusjon av skatter og avgifter og konkurs.

Bestilling

Ved bestilling av en flyreise på internett, er du selv ansvarlig for at informasjonen som blir lagt inn er riktig. Sjekk at navn på reisende, kontaktinformasjon, destinasjon, tidspunkt og liknende er korrekt før du bekrefter bestillingen. 

EU har laget en svarteliste over flyselskaper, og det anbefales at disse selskapene ikke benyttes. Listen finner du her.

Avbestilling

Husk; uansett hvor og hvordan du bestiller flybillettene dine, har du ingen angrerett! Du kan ikke kan kreve å få billettprisen refundert med mindre det følger av vilkårene.

Flyselskapet kan i noen tilfeller gi rett til å avbestille. Dette vil ofte være tilfellet når det er bestilt en dyrere fleksibel billett.

Du kan i de fleste tilfeller tegne en avbestillingsforsikring som vil gjelde ved for eksempel sykdom. Noen flyselskap gir deg i tillegg muligheten til å endre billetten innen en gitt frist, uten ekstra kostnad. Noen selskap lar deg også endre billetten mot en ekstra kostnad etter at du har bestilt.

For å unngå problemer i ettertid er det er viktig at du sjekker hvilke avbestillings- og endringsmuligheter du har før du bestiller flybilletten.

Refusjon av skatter og avgifter

Hvis du ikke skal benytte en flybillett som du har bestilt og betalt, har du krav på refusjon av skatter og avgifter fra flyselskapet.

Myndigheter og flyplasser pålegger flyselskapene å kreve inn skatter og avgifter per reisende passasjer. Dersom du velger å ikke benytte deg av din planlagte reise, har du rett til å få refundert slike offentlige skatter og flyplassavgifter. Flyselskapet vil ikke være pliktig til å innbetale dette til staten når billetten ikke benyttes. Det er dessverre slik at flyselskapene ofte tar et gebyr per person og per strekning for refusjon av disse skattene og avgiftene.

Har du bestilt billettene gjennom en formidler/tredjepart, vil du normalt måtte henvende deg til dem for å få refundert skatter og avgifter. Dessverre tar også ofte formidleren et gebyr, slik at du kan ende opp med å måtte betale to gebyrer for å få refusjon. I noen tilfeller kan da gebyrene være høyere enn summen du har krav på å få refundert.

Retten til refusjon gjelder uansett hvilken type billett du har kjøpt. Hvor mye penger det er snakk om, vil variere ut i fra den aktuelle statens satser. De skattene og avgiftene som står oppført i kvitteringen vil ofte inkludere andre avgifter som ikke er refunderbare. Det er derfor ikke nødvendigvis den summen du ser i kvitteringen som du har krav på å få refundert.

SAS refunderer skatter og avgifter på ubenyttede billetter hvis du sender en e-post, med bestillingsreferanse og navn, til: refunds-no@sas.no.

Norwegian refunderer skatter og avgifter hvis du sender en e-post, med bestillingsreferanse, til: refusjoner@norwegian.no. Norwegian tar et gebyr på NOK 50 per person per strekning for refusjon av skatter og avgifter.

Har du reist med et annet flyselskap, kontakter du flyselskapet eller formidleren og hører hvordan du skal få refundert skatter og avgifter.

Konkurs

Om flyselskapet går konkurs etter at du har kjøpt reisen, men før du har reist, har du krav på refusjon. Kravet må du rette mot konkursboet.

Kravet er simpelt, hvilket vil si at du kun får penger tilbake hvis det er midler igjen i boet etter at alle foranstående kreditorer har fått dekket sine krav. Sannsynligheten for at du får igjen pengene dine er derfor små. Er flyreisen en del av en pakkereise, kan du klage via Reisegarantifondet.

Har du betalt reisen med kort, kan du fremme krav til banken din om erstatning